Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA DODATKOWE  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

DLA KLAS I – III SP

 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. I – środa, piątek godz. 12.45 – 13.30 – Hanna Osowska

 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. IIb – poniedziałek godz.12.50 – 13.35, wtorek godz. 8.00 – 8.45 – Maria Beling

 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. IIa -  wtorek godz.11.45 – 12.30, piątek godz. 8.00 – 8.45 – Jolanta Gdaniec

 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. IIc – środa godz. 11.45 – 12.30 – Katarzyna Kowalczyk

 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. IIIa – poniedziałek godz. 12.45 – 13.30 – Judyta Bembnista

 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. IIIb – poniedziałek godz. 8.00 – 8.45 oraz godz.12.45 – 13.30 – Beata Data

 • ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.IIIa – poniedziałek godz. 11.45 – 12.30 – Judyta Bembnista

 • ZAJĘCIA TANECZNE DLA KLAS I – III – poniedziałek, wtorek  godz.12.45 – 13.30 – Ligia Domańska, Maciej Burandt

 • KÓŁKO PLASTYCZNE – wtorek  godz. 13.40 – 14.25 – Oliwia Engler

 • EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE - KL.III a – czwartek godz. 12.45 – 13.30 -  Iwona Kuśmierczuk, Katarzyna Szulta

   

DLA KLAS IV – VI SP

 • KÓŁKO PLASTYCZNE – wtorek  godz. 13.40 – 14.25 – Oliwia Engler

 • KÓŁKO JĘZYKA ANGIELSKIEGO – poniedziałek godz. 9.55 – 10.40 – Elwira Grabowska – Galant

 • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z J. POLSKIEGO DLA KL. V – poniedziałek godz. 11.45 – 12.30 – Idzia Dąbk

 • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z HISTORII - poniedziałek godz. 8.00 - 8.45 - Joanna Łęgowska

 • BIBLIOTERAPIA – wtorek godz.12.45 – 13.30 – Zofia Więcławska

 • HARCERSTWO – środa godz. 15.30 - 17.00 – Izabela Sierakowska (co 2 tyg.)

 • INFORMATYKA – czwartek godz. 7.10 – 8.00 – Krzysztof Bembnista

 • ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ – piątek godz. 12.30 – 13.30 – Katarzyna Jaszewska

 • KONSULTACJE PEDAGOGA – wtorek godz.10.45 – 11.30 – Agnieszka Treder – Las, piątek godz. 11.30 – 12.30 – Katarzyna Jaszewska

 • SKSklasy IV, V dziewczęta - czwartek godz. 13.40 – 14.25 – Michał Bieliński

 • SKSklasy V, VI chłopcy - piątek godz. 13.40 – 14.25 – Michał Bieliński

 • SKSklasy V, VI chłopcy – środa godz. 14.30 - 15.15 – Bożenna Synowiecka

   

 • PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT/CHŁOPCÓW – czwartek godz. 14.30 – 15.15 – Bożenna Synowiecka
 • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z WF-U - piątek godz.7.45 - 8.40 - Bożenna Synowiecka
 • ZAJĘCIA REKREACYJNE - kl. VI - wtorek godz. 8.00 - Bożenna Synowiecka
 • KÓŁKO MATEMATYCZNE – wtorek godz. 8.00 – 8.45 - KL.V a,  środa godz. 8.00 - 8.45 - KL.V b - Iwona Kuśmierczuk

 • KÓŁKO MATEMATYCZNE KL.VI – wtorek godz. 8.00 – 8.45 – Stanisława Thiel

 • SZKOLNE KOŁO CARITAS - czwartek godz. 16.30 - 17.30 oraz częstotliwość spotkań zgodnie z potrzebami - Cecylia Choma

 

DLA KLAS I – III GIMNAZJUM

 • KÓŁKO MATEMATYCZNE KL.II B – Stanisława Thiel

 • HARCERSTWO – środa godz. 15.30 - 17.00 – Izabela Sierakowska (co 2 tyg.)

 • KÓŁKO PLASTYCZNE – wtorek  godz. 8.00 – 8.45 – Oliwia Engler

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU DLA III KL. GIMN. Z CHEMII – poniedziałek godz. 7.10 – 7.55 – kl.IIIA, godz.8.00 – 8.45 – kl. IIIB

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU DLA III KL. GIMN. Z MATEMATYKI - piątek godz. 14.30 - 16.00 - Stanisława Thiel

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU DLA III KL. GIMN. Z JĘZYKA POLSKIEGO – środa godz.14.30 – 15.15 – Ryszarda Szczurkowska

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU DLA III KL. GIMN. Z JĘZYKA POLSKIEGO – wtorek godz. 8.00 – 8.45 – Idzia Dąbk

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU DLA III KL. GIMN. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – wtorek godz. 7.10 – 7.55 – Izabela von Wysocka – Kubisz

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU DLA III KL. GIMN. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – piątek godz. 14.30 – 15.15 – Elwira Grabowska – Galant

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU DLA III KL. GIMN. Z  BIOLOGII – środa godz. 8.00 – 8.45 – kl. IIIA, czwartek godz. 14.30 – 15.15 – kl. IIIB

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU DLA III KL. GIMN. Z HISTORII – czwartek godz. 8.00 – 8.45 - Izabela Sierakowska 

 • SZKOLNE KOŁO CARITAS - czwartek godz. 16.30 - 17.30 oraz częstotliwość spotkań zgodnie z potrzebami - Cecylia Choma

 • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z HISTORII - czwartek godz. 13.40 – 14.25 - Joanna Łęgowska

 • KÓŁKO POLONISTYCZNE – kl. IA, IB – poniedziałek godz. 13.40 – 14.25, kl. ICczwartek godz. 14.30 – 15.15 – Mirosława Przewłocka

 • KÓŁKO POLONISTYCZNE – czwartek godz. 11.45 – 12.30 – Ryszarda Szczurkowska

 • ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH Z INFORMATYKI – poniedziałek godz.12.45 – 13.30 – Krzysztof Bembnista

 • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z INFORMATYKI DLA KL. III – poniedziałek godz. 11.45 – 12.30 – Krzysztof Bembnista

 • KÓŁKO INFORMATYCZNE –  wtorek godz. 11.45 -12.30, czwartek godz. 7.10 – 7.55 – Krzysztof Bembnista

 •  KONSULTACJE PEDAGOGA – wtorek godz.11.45 – 12.30 – Agnieszka Treder – Las

 • SKSklasy I, II, III GIM. dziewczęta - poniedziałek godz. 15.15 – 17.00 – Michał Bieliński

 • SKSklasy I GIMN. chłopcy - środa godz. 14.30 - 15.15 - Bożenna Synowiecka

 • SKSklasy I, II, III GIM. chłopcy - poniedziałek godz. 15.15 - 16.00

 • ZAJĘCIA REKREACYJNE - kl. Ic - wtorek godz. 8.00 - Bożenna Synowiecka


PROJEKT EDUKACYJNY

"NOWOCZESNA EDUKACJA SZANSĄ NA LEPSZY START"

LATA 2016/2017, 2017/2018

 

 1. Zajęcia rozwijające z j. angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym

 2. Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego zakończone egzaminem zewnętrznym

 3. Zajęcia rozwijające z informatyki  zakończone egzaminem zewnętrznym

 4. Zajęcia rozwijające z matematyki

 5. Zajęcia rozwijające z fizyki

 6. Zajęcia rozwijające z biologii

 7. Zajęcia rozwijające z chemii

 8. Zajęcia rozwijające z geografii

 9. Zajęcia rozwijające z przyrody (tylko szkoła podstawowa)

 10. Zajęcia z programowania

 11. Zajęcia z zarządzania szkolnym serwerem informacyjnym w sieci

 12. Koło szachowe

 13. Zajęcia z zastosowania obliczeń matematycznych w życiu codziennym metodą projektu (tylko szkoła podstawowa)

 14. Szkolne kółko fizyczno-biologiczno-chemiczne „Śladami młodego przyrodnika” (tylko szkoła podstawowa)

 15. Wykorzystanie edukacji eksperymentalnej w nadrabianiu kompetencji przyrodniczych w kl. I-VI

 16. Zajęcia wyrównujące z j. angielskiego

 17. Zajęcia wyrównujące z j. niemieckiego

 18. Zajęcia wyrównujące z matematyki

 19. Zajęcia wyrównujące z informatyki

 20. Zajęcia wyrównujące z fizyki

 21. Zajęcia wyrównujące z biologii

 22. Zajęcia wyrównujące z chemii

 23. Zajęcia wyrównujące z geografii

 24. Zajęcia wyrównujące z przyrody (tylko szkoła podstawowa)

 25. Zajęcia logopedyczne (tylko szkoła podstawowa)

 26. Terapia pedagogiczna (tylko szkoła podstawowa)

 27. Zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych z dysleksją i dysgrafią (tylko gim.)

 28. Zajęcia rewalidacyjne przedmiotowe dla uczniów niepełnosprawnych

 29. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej(tylko szkoła podstawowa)

 30. Indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (tylko kl. II-III gimn.)