Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

ZAJĘCIA DODATKOWE  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

DLA KLAS I – III SP


 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. 0a – wtorek godz. 13.00 – 14.00 – Maria Las
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. 0b – wtorek godz. 8.00 – 9.00 – Judyta Bembnista
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. I - poniedziałek godz. 8.00 - 8.45 - Beata Data
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. I - piątek godz. 8.00 - 8.45 - Bożena Mokwa
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. II – czwartek godz. 8.00 – 8.45 – Hanna Osowska
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. IIIa – poniedziałek godz. 11.45 – 12.30 – Jolanta Gdaniec
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. IIIb – piątek godz. 8.00 – 9.40 - Maria Beling

 • NAUKA GRY NA FLAŻOLECIE DLA KL.III – piątek godz. 12.45 – 13.30 – Katarzyna Kowalczyk

 • ZAJĘCIA TANECZNE DLA KLAS I – III – poniedziałek godz.12.45 – 13.30 – Ligia Domańska, Maciej Burandt 

 

DLA KLAS IV – VII SP


 • KÓŁKO JĘZYKA ANGIELSKIEGO – środa godz. 7.05 - 7.50 – Izabela von Wysocka - Kubisz

 • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z J. POLSKIEGO DLA KL. VI b – piątek godz. 13.40 - 14.25 - Paulina Brzoskowska

 • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z HISTORII - wtorek godz. 8.00 - 8.45 - Joanna Łęgowska

 • INFORMATYKA – środa godz. 7.00 – 8.00 – Krzysztof Bembnista

 • ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ – środa godz. 8.00 - 9.00 – Katarzyna Jaszewska

 • KONSULTACJE PEDAGOGA – wtorek godz.13.40 - 14.25 – Agnieszka Treder – Las

 • SOCJOTERAPIA DLA KL. IV - środa godz. 13.40 - 14.25 - Bożenna Synowiecka

 • SKS – wtorek godz. 14.30 - 16.00 – Katarzyna Szulta

 • SKS – poniedziałek godz. 8.00 - 8.45, czwartek godz. 14.30 - 16.00– Michał Bieliński

 • SKS – wtorek godz. 7.45 - 8.45, środa godz. 13.30 - 17.00, czwartek godz. 13.30 - 16.00 – Bożenna Synowiecka

 • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI DLA KL. IVD - piątek godz. 8.55 - 9.40 - Lucyna Breska

 • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI DLA KL. VII - środa godz. 8.00 - 8.45 - Małgorzata Idziak

 • SZKOLNE KOŁO CARITAS - częstotliwość spotkań zgodnie z potrzebami - Cecylia Choma, Zofia Więcławska

 • KONSULTACJE Z MATEMATYKI I JĘZYKA NIEMIECKIEGO - piątek godz. 7.00 - 8.00 - Iwona Kuśmierczuk

 • KOŁO TEATRALNO - KABARETOWE - piątek godz. 8.00 - 8.45 - Paulina Brzoskowska

 • KÓŁKO PLASTYCZNE - środa godz. 12.25 - 13.30 - Oliwia Engler

 • KÓŁKO FIZYCZNE - czwartek godz. 8.00 - 8.45 - Robert Szynalewski

 

DLA KLAS II – III GIMNAZJUM


 • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI – środa godz. 8.00 - 8.45 - Małgorzata Idziak

 • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI (dla kl. II C) – piątek godz. 8.00 - 8.45 - Lucyna Breska
 • SZKOLNE KOŁO CARITAS - częstotliwość spotkań zgodnie z potrzebami - Cecylia Choma, Zofia Więcławska

 • KONSULTACJE Z MATEMATYKI I JĘZYKA NIEMIECKIEGO - piątek godz. 7.00 - 8.00 - Iwona Kuśmierczuk

 • KOŁO TEATRALNO - KABARETOWE - piątek godz. 8.00 - 8.45 - Paulina Brzoskowska

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA III KL. GIMN. – czwartek godz.14.30 – 15.15 – Ryszarda Szczurkowska

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA III KL. GIMN.  –  poniedziałek godz. 7.15 - 8.00 – Elwira Grabowska – Galant

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z  BIOLOGII DLA III KL. GIMN. – środa godz. 14.30 - 15.15 - Justyna Szymczak

 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – wtorek godz. 12.45 - 13.30 - Izabela Sierakowska 

 • KÓŁKO PLASTYCZNE - czwartek godz. 14.25 - 15.15 - Oliwia Engler

 • SKS – poniedziałek godz. 15.15 – 17.00 – Michał Bieliński    PROJEKT EDUKACYJNY

"NOWOCZESNA EDUKACJA SZANSĄ NA LEPSZY START"

LATA 2016/2017, 2017/2018

 

 1. Zajęcia rozwijające z j. angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym

 2. Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego zakończone egzaminem zewnętrznym

 3. Zajęcia rozwijające z informatyki  zakończone egzaminem zewnętrznym

 4. Zajęcia rozwijające z matematyki

 5. Zajęcia rozwijające z fizyki

 6. Zajęcia rozwijające z biologii

 7. Zajęcia rozwijające z chemii

 8. Zajęcia rozwijające z geografii

 9. Zajęcia rozwijające z przyrody (tylko szkoła podstawowa)

 10. Zajęcia z programowania

 11. Zajęcia z zarządzania szkolnym serwerem informacyjnym w sieci

 12. Koło szachowe

 13. Zajęcia z zastosowania obliczeń matematycznych w życiu codziennym metodą projektu (tylko szkoła podstawowa)

 14. Szkolne kółko fizyczno-biologiczno-chemiczne „Śladami młodego przyrodnika” (tylko szkoła podstawowa)

 15. Wykorzystanie edukacji eksperymentalnej w nadrabianiu kompetencji przyrodniczych w kl. I-VI

 16. Zajęcia wyrównujące z j. angielskiego

 17. Zajęcia wyrównujące z j. niemieckiego

 18. Zajęcia wyrównujące z matematyki

 19. Zajęcia wyrównujące z informatyki

 20. Zajęcia wyrównujące z fizyki

 21. Zajęcia wyrównujące z biologii

 22. Zajęcia wyrównujące z chemii

 23. Zajęcia wyrównujące z geografii

 24. Zajęcia wyrównujące z przyrody (tylko szkoła podstawowa)

 25. Zajęcia logopedyczne (tylko szkoła podstawowa)

 26. Terapia pedagogiczna (tylko szkoła podstawowa)

 27. Zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych z dysleksją i dysgrafią (tylko gim.)

 28. Zajęcia rewalidacyjne przedmiotowe dla uczniów niepełnosprawnych

 29. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej(tylko szkoła podstawowa)

 30. Indywidualne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (tylko kl. II-III gimn.)