Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019

ZAJĘCIA DODATKOWE  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

DLA KLAS I – III SP

 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. Ib – środa godz. 8.00 – 8.45 – Judyta Bembnista
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. Ia – poniedziałek godz. 12.45 – 13.30– Maria Las
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. IIa - czwartek godz. 11.45 - 12.30 - Bożena Mokwa
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. IIb – wtorek godz. 12.45 – 13.30 - Beata Data
 • ZAJĘCIA TANECZNE DLA KLASY 0  – czwartek godz.10.45 – 11.30 – Natalia Leszczyńska, Ligia Domańska

 • ZAJĘCIA TANECZNE DLA KLASY I - czwartek godz.12.45 – 13.30 - Maciej Burandt 

 • SKS KL. I - III – zajęcia w dużej szkole - sala gimnastyczna - poniedziałek godz. 14.30 - 15.30, zajęcia w małej szkole - czwartek godz. 13.30 - 14.30 – Katarzyna Szulta

 • KÓŁKO PLASTYCZNE - poniedziałek godz. 13.40 - 14.25 - Oliwia Engler

 

DLA KLAS IV – VIII SP


 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  – środa godz. 7.15 - 8.00 – Izabela von Wysocka - Kubisz

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  -  poniedziałek 7.15 - 8.00 - Elwira Galant

 • ZAJĘCIA  WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - poniedziałek godz. 14.30 - Martyna Choma
 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z HISTORII/ JĘZYKA NIEMIECKIEGO - czwartek godz. 14.30 - 15.15 - Sierakowska Izabela

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI - środa godz. 7.15 - 8.00 - Małgorzata Idziak

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO- wtorek godz. 8.00 - 8.45 - Katarzyna Jaszewska

 • SKS – hala - wtorek godz. 14.30 - 16.30 – Katarzyna Szulta

 • SKS DZIEWCZĘTA KL. V - VII– poniedziałek godz. 14.30 - 15.30, czwartek godz. 14.30 - 15.30– Michał Bieliński

 • SKS – piątek godz. 7.50 - 8.45 – Bożenna Synowiecka

 • SZKOLNE KOŁO CARITAS - częstotliwość spotkań zgodnie z potrzebami - Cecylia Choma, Zofia Więcławska

 • KOŁO TEATRALNO - KABARETOWE - środa godz. 8.00 - 8.45 - Paulina Brzoskowska

 • KÓŁKO PLASTYCZNE - poniedziałek godz. 13.40 - 14.25 - Oliwia Engler

 • KÓŁKO DZIENNIKARSKIE- wtorek godz. 8.00 - 8.45 - Paulina Brzoskowska

 • ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS V - środa godz. 9.00 - 9.45 - Paulina Brzoskowska

 • KÓŁKO RECYTATORSKIE KL. IV - V - środa godz. 8.00 - 8.45 - Ryszarda Szczurkowska

 

DLA KLAS III GIMNAZJUM

 

 • SZKOLNE KOŁO CARITAS - częstotliwość spotkań zgodnie z potrzebami - Cecylia Choma, Zofia Więcławska

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z HISTORII, WOS-u - wtorek godz. 8.00 - 8.45 - Joanna Łęgowska

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z HISTORII - czwartek godz. 14.30 - 15.15 - Sierakowska Izabela

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA III C GIMN. – piątek godz.8.00 - 8.45 – Mirosława Przewłocka

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z BIOLOGII - wtorek godz. 14.30 - 15.15 - Adela Praska - Węsierska

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO   –  poniedziałek godz. 7.15 - 8.00 – Elwira Galant

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  - środa godz. 7.15 - 8.00 – Izabela von Wysocka - Kubisz

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KL. IIIA–  czwartek godz. 14.25 - 15.15 - Iwona Kuśmierczuk

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z MATEMATYKI dla KL. IIIC- poniedziałek godz. 8.00 - 8.45 - Lucyna Breska

 • KÓŁKO PLASTYCZNE - poniedziałek godz. 13.40 - 14.25 - Oliwia Engler

 • KÓŁKO FIZYCZNE- wtorek godz. 14.30 - 15.15 - Robert Szynalewski

 • SKS – piątek godz. 7.50 – 8.45 – Bożenna Synowiecka