Rekrutacja do Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Wzór podania o przyjęcie do klasy pierwszej

 TERMINY NABORU

 Data początkowa


 Data końcowa


  •   Informacje o etapie

 

 08.05.2017 20.06.2017 godz.15:00
  • Złożenie podania o przyjęcie do szkoły do sekretariatu szkoły
23.06.2017 godz.11:00 27.06.2017 godz.15:00
  • Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (świadectwo OKE oraz świadectwo ukończenia gimnazjum a także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, opinię PPP w przypadku nieukończenia 16 roku życia, 3 fotografie )
07.07.2017 godz.12:00 07.07.2017 godz.12:00
  • Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia dostępna w sekretariacie szkoły
10.07.2017 godz.12:00 13.07.2017 godz.15:00     
  • Potwierdzenie  woli podjęcia nauki- zożenie oryginału dokumentów
14.07.2017 godz.12:00 14.07.2017 godz.12:00
  • Publikacja list przyjętych dostępna w sekretariacie szkoły
 od 14.07                 godz.12.00  
  • Dodatkowa rekrutacja w przypadku wolnych miejsc

 

 

Karta informacyjna

  zaświadczenie o praktyce