Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

 

Wykaz podręczników  dopuszczonych do użytku szkolnego

w roku szkolnym 2017/2018

 

Kl.”O” 

1.      Paczka Puszatka, Wydawnictwo WSiP

2.      „New Sparks Starter”, wyd. Oxford. M.Szpotowicz, M.Szulc - Kurpaska

3.      Ćwiczenia dla klas dzieci pięcioletnich ks. Jan Doppke

Klasa I

Religia ćwiczenia „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”, wydawnictwo WAM

Podręcznik i ćwiczenia  zapewnia Minister Edukacji Narodowej poprzez szkołę – odbiór we wrześniu:

Szkolni przyjaciele” WSiP

Język angielski GOLD Sparks 1, Student’s book+ workbook, Oxford

Klasa II

Religia - Kochamy Pana Jezusa – ćwiczenia do religii dla klasy II, Władysław Kubik, wydawnictwo WAM

Podręcznik i ćwiczenia zapewnia Minister Edukacji Narodowej poprzez szkołę – odbiór we wrześniu:

Nasza szkoła, WSiP

Język angielski Super Sparks 2, Student’s book+ workbook, Oxford

Klasa III

Ćwiczenia do religii dla klasy III szkoły podstawowej, Władysław Kubik, wydawnictwo WAM

Podręcznik i ćwiczenia zapewnia Minister Edukacji Narodowej poprzez szkołę – odbiór we wrześniu:

Nasza szkoła + ćwiczenia z pomysłem , wyd. WSiP

Język angielski  Super Sparks 3, Student’s book+ workbook, wydawnictwo Oxford, P.A.Davies, C.Graham, M.Szpotowicz, M.Szulc-Kurpaska

Zestaw podręczników dla klasy IV

Podręcznik i ćwiczenia zapewnia Minister Edukacji Narodowej poprzez szkołę – odbiór we wrześniu:

Przedmiot

Wydawnictwo

Nazwa podręcznika

Nazwa ćwiczenia

Matematyka

GWO

Matematyka z plusem,

M.Dobrowolska, M. Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki

Część I arytmetyka

Cześć II geometria

zakup poprzez Radę Rodziców ćwiczenia 6,18zł

Język polski

WSiP

SŁOWA Z UŚMIECHEM Nauka o języku. Literatura i kultura.

Ortografia i interpunkcja

Historia

Nowa Era

       „Wczoraj i dziś”

zakup poprzez Radę Rodziców 6,18zł „Wczoraj i dziś”

Przyroda

WSiP

„Przyrodo witaj”

„Przyrodo witaj” zeszyt ćwiczenia kl. IV

Język angielski

Oxford

STEPS PLUS 1

Student’s book

STEPS PLUS 1

workbook

Muzyka

WSiP

       „Klucz do muzyki”

--------------

Plastyka

WSiP

Plastyka 4 Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart

-------------------------

Religia

WAM

---------------------------

Zaproszeni przez Boga

(zakupują uczniowie)

Zestaw podręczników dla klasy V

Podręcznik i ćwiczenia zapewnia Minister Edukacji Narodowej poprzez szkołę – odbiór we wrześniu:

1. Historia „Klucz do  historii.” + ćwiczenia V, Małgorzata Lis, Wojciech Kolwat, wydawnictwo WSiP

2. Język polski, SŁOWA Z UŚMIECHEM Nauka o języku. Literatura i kultura, ćwiczenia Ortografia i interpunkcja, WSiP

3. „Przyrodo witaj 5” – podręcznik+ćwiczenia – pod red. Wawrzyńca Kofty,  wyd.WSiP

4. Matematyka 5 podręcznik do kl. V szkoły podstawowej M.Dobrowolska, M.Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki, Matematyka 5 – zeszyt ćwiczeń podstawowych wyd. GWO, (zakup poprzez Radę Rodziców ćwiczenia wersja B Arytmetyka, Geometria  - 2x6,18zł )

5. Język angielski –„STEPS FORWARD 2” wydaw. Oxford, autorzy Tim Falla, P.A.Davies, S.Wheeldon, P. Shipton, E. Palczak, (student’s book+workbook)

6. Muzyka  „Klucz do muzyki 5” wydaw. WSiP

7. Plastyka 5 Stanisław Krzysztof Stopczyk, Barbara Neubart, wyd. WSiP

8. Religia „Obdarowany przez Boga” – zeszyt ucznia, Banasik Agnieszka, Anna Walunik, Łasek Leticja, wydawnictwo WAM –(zakupują uczniowie)

Zestaw podręczników dla klasy VI

Podręcznik i ćwiczenia zapewnia Minister Edukacji Narodowej poprzez szkołę – odbiór we wrześniu:

1. Historia Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis „Klucz do Historii 6”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń „Klucz do historii 6”. Wydawnictwo WSiP

2. Język polski „Słowa z uśmiechem” Nauka o języku. Literatura i kultura, ćwiczenia Ortografia i interpunkcja, WSiP

3. „Przyrodo witaj” – podręcznik+ćwiczenia – pod red. Wawrzyńca Kofty,  wyd.WSiP 2014r.

4. Matematyka 6  Jucewicz, Zarzycki, M.Dobrowolska, M.Karpińska, podręcznik, wyd. GWO 2014r. (zakup poprzez Radę Rodziców -ćwiczenia wersja B Arytmetyka i algebra, Geometria  - 2x6,18zł )

5.  Muzyka „ Klucz do muzyki 6” WSiP

6. Plastyka 6, Stanisław K. Stopczyk, Joanna Chołaścińska, Barbara Neubart,  wyd. WSiP,

8. Język angielski –“Steps Forward 3”,  wyd. .Oxford, podręcznik+ ćwiczenia (student’s book+ workbook)

9. Religia „Przemienieni przez Boga” ćwiczenia do religii dla klasy VI szkoły podstawowej, Zbigniew Marek, Anna Walulik, wydawnictwo WAM od 2014r (zakupują uczniowie)

10. Język niemiecki Magnet 1 podręcznik + ćwiczenia Lektorklett

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY VII

Podręcznik i ćwiczenia zapewnia Minister Edukacji Narodowej poprzez szkołę – odbiór we wrześniu

Przedmiot

Wydawnictwo

Nazwa podręcznika

Nazwa ćwiczenia

Język polski

WSiP

Bliżej słowa

Bliżej słowa

Matematyka

GWO

Matematyka  z plusem

---------------------------

Historia

Nowa Era

Wczoraj i dziś

Wczoraj i dziś, (zakup poprzez Radę Rodziców 6,18zł)

Geografia

Nowa Era

Planeta Nowa 7

Planeta Nowa 7, (zakup poprzez Radę Rodziców 6,18zł)

Biologia

WSiP

„Biologia 7”

Biologia zeszyt ćwiczeń (zakup poprzez Radę Rodziców 4,95zł)

Chemia

Nowa Era

„Chemia Nowej Ery”

Zeszyt ćwiczeń,

Fizyka

Nowa Era

TO JEST FIZYKA 7

 

Zeszyt ćwiczeń TO JEST FIZYKA 7  (zakup poprzez Radę Rodziców 6,18zł)

Język angielski

Nowa Era

TEEN EXPLORER 7

TEEN EXPLORER 7

Język niemiecki

Lektorklett

Magnet 1

Magnet 1

Religia

KATECHETYCZNE

 „TWOJE SŁOWO ŚWIATŁEM NA MOJEJ DRODZE”, ks. Piotr Tomasik (zakupują uczniowie)

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY II GIMNAZJUM

Podręcznik i ćwiczenia zapewnia Minister Edukacji Narodowej poprzez szkołę – odbiór we wrześniu

Przedmiot

Autor/Autorzy

Nazwa podręcznika

Język polski

Ewa Morwath, Grażyna Kiełb

Podręcznik + ćwiczenia Bliżej Słowa

Wydawnictwo WSiP

Historia

S. Roszak

„Śladami przeszłości 2” – podręcznik

 wyd. Nowa Era 

Wiedza o społeczeństwie

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, T. Maćkowski

„Dziś i jutro” część 1, wyd. Nowa Era

Podręcznik

Język niemiecki

Giorgio Motta

Magnet 2, Lektorklett + ćwiczenia

Matematyka

Praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Dobrowolskiej

„Matematyka 2” podręcznik

Wyd. GWO 

Fizyka

K. Horodecki, A. Ludwikowski

 „To jest fizyka: cz.2 i cz. 3

„Fizyka zeszyt ćwiczeń Gimn. cz.2 i cz. 3”, wyd. NOWA ERA (zakup poprzez Radę Rodziców (2x8,25zł)

Geografia

D.Szczypiński, M.Wójtowicz

„Planeta Nowa”  podręcznik

wyd. Nowa Era + ćwiczenia (zakup poprzez Radę Rodziców 8,25zł)

Biologia

M. Kłyś, J. Stawarz, W. Gołda

„Świat biologii 2” – podręcznik

Wydawnictwo Nowa Era

U. Nowak, T. Ogorzałek, J. Stawarz

„Świat biologii 2” – ćwiczenia (zakup poprzez Radę Rodziców 8,25zł)

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

„Chemia Nowej Ery” – podręczni dla gimna. 2 Wyd. Nowa Era +ćwiczenia (zakup poprzez Radę Rodziców 8,25zł)

Język angielski

Ben Wetz, Diana Pye, Jenny Quintana, James Styning, Nicholas Tims

“NEW ENGLISH PLUS 3“

Student’s book+workbook, wyd.Oxford

Religia

Ks. Piotr Tomasik

„TY ŚCIEŻKĘ ŻYCIA MI UKAŻESZ”, wyd. KATECHETYCZNE (zakupują uczniowie)

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III GIMNAZJUM

Podręcznik i ćwiczenia zapewnia Minister Edukacji Narodowej poprzez szkołę – odbiór we wrześniu

Przedmiot

Autor/Autorzy

Nazwa podręcznika

Język polski

B. Klimczak, E.Tomińska T. Zawisza-Chlecowska

E. Brózdowska

Podręcznik „Język polski Bliżej słowa”

Wydawnictwo WSiP

Zeszyt ćwiczeń

Historia

Pod red. Stanisława Roszaka

„Śladami Przeszłości – klasa III. Wyd. Nowa Era. Książka +ćwiczenia

Wiedza o społeczeństwie

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, T. Maćkowski

Dziś i jutro. Podręcznik Część 2, Nowa Era

Język niemiecki

Giorgio Motta

„ Magnet 3”, Lektorklett

Matematyka

Praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Dobrowolskiej

„Matematyka ” podręcznik dla klasy III gimnazjum

GWO

Fizyka

K. Hordecki, A. Ludwikowski

Podręcznik „To jest Fizyka” Nowa Era cz.IV

Geografia

Szubert, Ćwiklińska, Wawrzkowicz

„Planeta Nowa 3” – podręcznik + ćwiczenia, Wydawnictwo: Nowa Era

Biologia

Małgorzata Kłyś

„Świat Biologii 3”

podręcznik + ćwiczenia, wyd. Nowa Era (zakup poprzez Radę Rodziców 5zł)

Chemia

Teresa Kulawik

Maria Litwin

„Chemia Nowej Ery” – podręcznik dla gimnazjum  3 Wyd. Nowa Era +zeszyt ćwiczeń (zakup poprzez Radę Rodziców 8,25zł)

Język angielski

Liz Kilbey, Marta Umińska, Beata Trapnell

 

Longman Repetytorium gimnazjalne wydanie 2015r.

Wydawnictwo PEARSON

Plastyka

St.K. Stopczyk

Bliżej Sztuki plastyka dla gimnazjum

Wydawnictwo WSiP

Religia

Ks. Piotr Tomasik

„WY JESTEŚCIE ŚWIATŁEM ŚWIATA”, WYD. KATECHETYCZNE(zakupują uczniowie)

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

G.Zając

Podręcznik „Żyję i działam bezpiecznie”

Wyd. Nowa Era

Muzyka

 

Bliżej muzyki, wydawnictwo WSiP+ zeszyt ćwiczeń (zakup poprzez Radę Rodziców 4,95zł)

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasa I

 1. Język polski – „Odkrywamy na nowo” część 1, wyd. OPERON
 2. Fizyka – „Odkryć Fizykę” (zakres podstawowy), M. Braun, W. Śliwa, wydawnictwo Nowa Era
 3. Historia. Szkoły Ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy. Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, wyd. Operon cz. I seria „Odkrywamy na nowo”.
 4. Język niemiecki – Genau 1. Lektorklett. Praca zbiorowa. Podręcznik + ćwiczenia
 5. Chemia „To jest chemia” podręcznik dla szkół ponadgminazjalnych (zakres podstawowy), R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wydawnictwo Nowa Era
 6. Oblicze geografii (zakres podstawowy) podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann + nowe wydanie Karty pracy dla ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Małgorzata Kubik, Monika Nikołajew-Banaszewska

Klasa II

 1. Język polski – „Odkrywamy na nowo” Kształcenia literackie i językowe –wyd. Operon
 2. Matematyka – „Krok po kroku” podręcznik dla ZSZ Edward Lesiak kontynuacja kl. I
 3. Język niemiecki – Genau 2. Lektorklett. Praca zbiorowa. Podręcznik + ćwiczenia
 4. Historia cz. II wydawnictwo Operon seria „Odkrywamy na nowo” zakres podstawowy Bogumiła Burda, Bohdan Halczak
 5. Biologia na czasie – NOWA ERA (2012 rok)

Klasa III

 1. Język polski – „Odkrywamy na nowo” cd. Kształcenia literackie i językowe –wyd. Operon kontynuacja z kl. II
 2. Matematyka podręcznik dla ZSZ Edward Lesiak, wydawnictwo „RESPOLONA”  kontynuacja z kl. I i II
 3. Język niemiecki – Genau 2. Lektorklett. Praca zbiorowa. Podręcznik + ćwiczenia
 4. EDB - Nowa Era, podręcznik Żyję i działam bezp. Jarosław Słoma (zakres pods.)Ćwiczenia Żyję i działam bezp. Jarosław Słoma