28 LUTEGO 2019 R. - BAL KARNAWAŁOWY

Ubezpieczenie NNW Aviva rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo,

Uczniowie Zespolu Kształcenia i Wychowania w Starej Kiszewie posiadają od dnia 1 września 2018r. ubezpieczenie NNW w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AVIVA. Składka roczna wynosi 25 zl.  Okres ubezpieczenia 01.09.2018 do 31.08.2019 r. 

Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami, które załączone są poniżej:

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

Informacja dotycząca zakresu ubezpieczenia

Informacja na temat sposobu zgłaszania szkody

Formularz zgłoszenia szkody