Zawody matematyczne kl.4

Zawody matematyczne o tytuł

"Najlepszego matematyka klas czwartych".

Rozwiązuj zadania i zbieraj punkty przez cały rok szkolny.

Poniżej Regulamin oraz Zestaw Zadań Nr 2.

Regulamin

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów klas czwartych.
  2. Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowania matematyką i zagadkami logicznymi. Ma też na celu ćwiczenie umiejętności przedstawiania rozumowania.
  3. Na początku każdego miesiąca nauczyciel publikuje zestaw zadań matematycznych do rozwiązania i termin oddania prac. Zestawy zadań dostępne będą na gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
  4. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie i zapisują rozwiązanie na kartce. Rozwiązania zadań powinny być podpisane i czytelne. W każdym zadaniu przedstawione powinno być  rozumowanie prowadzące do wyniku. Zabronione jest używanie kalkulatorów,  wszystkie obliczenia powinny znaleźć się w rozwiązaniu zadania.
  5. Nauczyciel ocenia pracę w ciągu tygodnia od terminu oddania prac. Punkty uzyskane w każdym miesiącu sumują się. Nauczyciel publikuje tabelę wyników złożoną z piątki uczniów o najlepszych wynikach. Wyniki pozostałych uczniów będą do wglądu u nauczyciela.
  6. Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł „Najlepszego matematyka wśród klas czwartych”. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi na najbliższym szkolnym apelu wypadającym w czerwcu 2019 r.

 

Zapraszam do udziału w konkursie

Małgorzata Idziak


 

3 zestaw zadań - grudzień