Aktualności

06 grudnia 2017 19:58 | Aktualności

PRZEDSTAWIENIA PROFILAKTYCZNE TEATRU "KURTYNA"

Dnia 6 grudnia br. w naszej szkole gościł Teatr Kurtyna z Krakowa. Uczniowie mieli okazję obejrzeć dwa spektakle profilaktyczne. Pierwszy z nich „Możesz odkryć siebie na nowo” był przeznaczony dla uczniów klas 4 - 6.

Bohater spektaklu poprowadził uczniów przez kolejne etapy podejmowania decyzji i wyborów, ważnych dla konsekwencji i odpowiedzialności za nie. Czy zaspokojenie potrzeby akceptacji środowiskowej warte jest poniesienia ryzyka inicjacji alkoholowej? Czy przyzwolenie na użycie środków psychoaktywnych to wyraz odwagi, a wypalony papieros jest atrybutem wolnego człowieka? Czy relacje międzyludzkie mają swój fundament w agresji i dyskryminacji, a Internet wyznacza kanony postępowania? Na te pytania spektakl dał uczniom jednoznaczną odpowiedź. Główny bohater - uczeń nowej szkoły odnajduje drogę do poznania siebie, poświęcając swój czas na niesienie bezinteresownej pomocy dla osoby starszej i bezradnej. I to ostatnie zdarzenie sceniczne przyniosło ze sobą kolejną zmianę, tym razem dla całego środowiska rówieśniczego naszego bohatera.

Kolejny ze spektakli pt.: „Labirynt” przeznaczony był dla uczniów klasy 7 i gimnazjum. Spektakl rozpoczął się burzliwą, pełną wzajemnych oskarżeń i manipulacji rozmową ojca i córki. On jest oskarżonym w procesie o błąd lekarski w czasie operacji, którą prowadził pod wpływem alkoholu. Ona, kilkunastoletnia uczennica liceum, właśnie po raz kolejny przerwała okres abstynencji narkotykowej. Głównym tematem jest prawda o niezaspokojonych potrzebach, poczuciu osamotnienia i lęku. Każdy z bohaterów zatracił sens wartości osobowych i społecznych, które czynią człowieka wolnym. Stali się bezradnymi ludźmi, szarpiącymi się w chaosie teraźniejszości, pełnej łatwizny i dewaluacji fundamentalnych zasad. Jednak tytułowy labirynt ma wyjście. Są mimo wszystko rodziną, a odnowienie relacji i więzów zawsze jest możliwe.

Oba spektakle dały przyczynek uczniom i dorosłym do rozważań nad sposobem postrzegania świata oraz relacji z bliskimi osobami.

Przeczytano: 168 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: