Komunikaty

25 maja 2018 09:17 | Komunikaty

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Informacja W związku z obowiązkiem stosowania od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia...

czytaj więcej »

20 maja 2018 23:10 | Komunikaty

LIST MINISTER EDUKACJI DO RODZICÓW I UCZNIÓW W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Szanowni Państwo, wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie...

czytaj więcej »

02 listopada 2017 17:56 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE USTALENIA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 W SPRAWIE USTALENIA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010r. z póżniejszymi zmianami w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący,...

czytaj więcej »

01 września 2017 00:59 | Komunikaty

WYWIADÓWKA - 14 WRZEŚNIA (CZWARTEK)

ZAPRASZAMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW NA PIERWSZĄ WYWIADÓWKĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 14 WRZEŚNIA BR. (CZWARTEK) O GODZ. 1400 DLA KLAS 0 - 3, O GODZ. 1500 DLA KLAS 4 - 7, II - III GIMNAZJUM, ZSZ

czytaj więcej »