Komunikaty

22 listopada 2017 22:41 | Komunikaty

WYWIADÓWKA - 7 GRUDNIA 2017 R. (CZWARTEK)

ZAPRASZAMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW NA DRUGĄ WYWIADÓWKĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 7 GRUDNIA BR. (CZWARTEK) O GODZ. 1400 DLA KLAS 0 - 3, O GODZ. 1515 DLA KLAS 4 - 7, II - III GIMNAZJUM, ZSZ

czytaj więcej »

02 listopada 2017 22:24 | Komunikaty

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO I TERMINU PRZEDŁOŻENIA FAKTUR

INFORMACJA W celu otrzymania stypendium szkolnego określonego w decyzji należy: Dostarczyć faktury, rachunki do Biura Obsługi Szkół w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1( I piętro, pokój nr 22). Rachunki, faktury na zakupione podręczniki, pomoce naukowe, odzież sportową, obuwie...

czytaj więcej »

02 listopada 2017 17:56 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE USTALENIA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 W SPRAWIE USTALENIA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010r. z póżniejszymi zmianami w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący,...

czytaj więcej »

31 października 2017 02:53 | Komunikaty

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Drodzy Państwo, mając na uwadze dobro i rozwój uczniów, nasza szkoła postanowiła wdrożyć rozwiązanie LIBRUS Synergia. Umożliwi ono Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność...

czytaj więcej »

01 września 2017 22:19 | Komunikaty

AKTUALNY PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym planem lekcji obowiązującym w I półroczu roku szkolnego 2017/2018. Można go pobrać z zakładki "PLANY LEKCJI"

czytaj więcej »

01 września 2017 00:59 | Komunikaty

WYWIADÓWKA - 14 WRZEŚNIA (CZWARTEK)

ZAPRASZAMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW NA PIERWSZĄ WYWIADÓWKĘ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 14 WRZEŚNIA BR. (CZWARTEK) O GODZ. 1400 DLA KLAS 0 - 3, O GODZ. 1500 DLA KLAS 4 - 7, II - III GIMNAZJUM, ZSZ

czytaj więcej »

24 sierpnia 2017 21:31 | Komunikaty

4 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK) - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

godz.900 - Msza Św. w kościele p.w. św. Marcina w Starej Kiszewie, po Mszy wszyscy uczniowie (kl. 0, I - III, IV - VII, II - III gimn, ZSZ) spotykają się w Gminnej Hali Sportowej, spotkanie z wychowawcami w klasach, odwozy.

czytaj więcej »

20 sierpnia 2017 23:58 | Komunikaty

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Wnioski na stypendium szkolne należy składać w Biurze Obsługi Szkół w Starej Kiszewie (pok. 22 ) w dniach od 01-09-2017r. do 15-09-2017 r. Dla każdego ucznia składa się odrębny wniosek. W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują rachunki, faktury dokumentujące zakup: podręczników...

czytaj więcej »

22 sierpnia 2016 23:09 | Komunikaty

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017 - INFORMACJE

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017 Informacja dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kiszewa. Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017...

czytaj więcej »