Komunikaty

02 listopada 2017 17:56 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE USTALENIA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
ZARZĄDZENIE NR 1/2017

W SPRAWIE

USTALENIA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010r. z póżniejszymi zmianami w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący, Samorząd Uczniowski, Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców zarządzam następujące dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018:

  • 20 IV 2018 r.,
  • 30 IV 2018 r.,
  • 02 V 2018 r,
  • 04 V 2018 r.,
  •  01 VI 2018 r.
  • oraz 3 dni rekolekcji wielkopostnych.

We wszystkich tych dniach zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej w godz. 7.30 - 13.30 lub zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Uczniowie dowożeni na co najmniej 2 dni wcześniej muszą zgłosić na piśmie chęć przyjazdu do swojego wychowawcy.

Dyrektor szkoły

mgr inż. Ewa Bembnista

 

 


Przeczytano: 315 razy. Wydrukuj|Do góry