Komunikaty

02 listopada 2017 22:24 | Komunikaty

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO I TERMINU PRZEDŁOŻENIA FAKTUR
INFORMACJA

W celu otrzymania stypendium szkolnego określonego w decyzji należy:

 1. Dostarczyć faktury, rachunki do Biura Obsługi Szkół w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1( I piętro, pokój nr 22).
 2. Rachunki, faktury na zakupione podręczniki, pomoce naukowe, odzież sportową, obuwie sportowe oraz inne wydatki wyszczególnione w wykazie wydatków kwalifikowanych muszą być wystawione na rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.
 3. W przypadku, gdy rodzice otrzymali decyzje o przyznanym stypendium na kilkoro dzieci, zobowiązani są do wskazania na fakturach, rachunkach, itp. wydatków poniesionych na poszczególne dzieci.

STYPENDIUM PRZYZNANE NA OKRES WRZESIEŃ 2017 r. - LISTOPAD 2017 r.

Zwrotu wydatków dokonywać będziemy na:

 • podręczniki szkolne - na podstawie faktur, rachunków wystawionych od czerwca 2017r.

 • pozostałe materiały szkolne – na podstawie faktur, rachunków wystawionych od lipca 2017r.

 • bilety miesięczne PKS, PKP i opłaty za pobyt w internacie od września 2017r.

  Faktury, rachunki dokumentujące poniesione wydatki należy przedłożyć w Biurze Obsługi Szkół w Starej Kiszewie w dniach od 13 do 17 listopada 2017 r.

  Stypendium wypłacane będzie w kasie Banku Spółdzielczego w Starej Kiszewie. Data wypłaty zostanie podana w terminie późniejszym.

  STYPENDIUM PRZYZNANE NA OKRES KWIECIEŃ 2018 r. - CZERWIEC 2018 r.

  Zwrotu wydatków dokonywać będziemy na wydatki kwalifikowane poniesione w okresie kwiecień-czerwiec 2018r. na podstawie faktur, rachunków.

  Faktury, rachunki dokumentujące poniesione wydatki należy przedłożyć w Biurze Obsługi Szkół w Starej Kiszewie w dniach 11 – 15 czerwca 2018r.

  Stypendium wypłacane będzie w kasie Banku Spółdzielczego w Starej Kiszewie. Data wypłaty zostanie podana w terminie późniejszym. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Szkół w Starej Kiszewie – tel. 58 687 - 60 - 39. Jednocześnie informujemy, że osoby otrzymujące świadczenia rodzinne muszą zachować decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego w celu udokumentowania.

Przeczytano: 193 razy. Wydrukuj|Do góry