Komunikaty

21 maja 2018 13:05 | Komunikaty

REKRUTACJA DO bRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W STAREJ KISZEWIE

Działając na podstawie ZARZĄDZENIA nr 7/2018 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2018r. przypomina się, że złożenie wniosku o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia w Starej Kiszewie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym musi nastąpić do 20 czerwca 2018r., natomiast uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego następuje od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. do godz. 15.00.

Lista przyjętych będzie dostępna w sekretariacie szkoły 6 lipca 2018r. w godz. 7.30-12.00. Oryginały dokumentów należy złożyć najpóźniej do 11 lipca 2018r. do godz. 15.00. W załączeniu znajdują się druki podania, karty informacyjnej.


Dyrektor

Zespołu Kształcenia i Wychowania

w Starej Kiszewie

Ewa Bembnista

 

Przeczytano: 54 razy. Wydrukuj|Do góry