28 LUTEGO 2019 R. - BAL KARNAWAŁOWY

Komunikaty

28 października 2018 00:11 | Komunikaty

STYPENDIUM SZKOLNE - KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYM WYKAZEM PONIEWAŻ JEDYNIE NIŻEJ WYMIENIONE WYDATKI BĘDĄ REFUNDOWANE W RAMACH STYPENIUM SZKOLNEGO 


WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO
1. PODRĘCZNIKI
2. ZESZYTY
3. SŁOWNIKI
4. ENCYKLOPEDIE
5. ATLASY
6. TABLICE MATEMATYCZNE
7. LEKTURY SZKOLNE
8. TORNISTER (PLECAK SZKOLNY)
9. OBUWIE SPORTOWE NA W-F (JEDEN RAZ NA SEMESTR W CENIE BRUTTO NIE
WYŻSZEJ NIŻ 100 ZŁ)
10. OBUWIE (JEDEN RAZ NA SEMESTR W CENIE BRUTTO DO 100 ZŁ)
11. STRÓJ NA W-F (JEDEN RAZ NA SEMESTR W CENIE BRUTTO DO 100 ZŁ)
12. ARTYKUŁY SZKOLNE (NP.PIÓRNIK, BLOKI, FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE,
FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY, OŁÓWKI, DŁUGOPISY, PIÓRA, GUMKI,
TEMPERÓWKI, KALKULATORY, BIBUŁA, BRYSTOLE, PAPIER KANCELARYJNY,
NOŻYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, KOREKTORY, PRZYBORY
GEOMETRYCZNE, PLASTELINA, MODELINA itp.)
13. TUSZE DO DRUKAREK, MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE
14. SPRZĘT MUZYCZNY ( NIEZBĘDNY NA ZAJECIA Z MUZYKI)
15. BASEN ( STRÓJ KĄPIELOWY, KLAPKI )
16. BILETY MIESIĘCZNE ( UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH)
17. MUNDUREK SZKOLNY ( JEDEN RAZ W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO)
18. OPŁATA ZA INTERNAT
19. BIURKO
20. KRZESŁO DO BIURKA
21. LAMPKA NA BIURKO
22. CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW UDZIAŁU W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH, W TYM WYRÓWNAWCZYCH, WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAJĘCIA REALIZOWANE W SZKOLE W RAMACH PLANU NAUCZANIA, A TAKŻE UDZIAŁ W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH REALIZOWANYCH POZA SZKOŁĄ.


Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne” lub ,,sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze ( rachunku ) to sprzedawca może potwierdzić ten fakt na odwrocie faktury( rachunku).

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 obowiązują faktury ( rachunki) za:
1. zakup podręczników - od czerwca 2018r.
2. pozostałe materiały szkolne od lipca 2018r. wg wykazu materiałów kwalifikowanych 

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej:
,, … Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (np. kurtka) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.”

Przeczytano: 73 razy. Wydrukuj|Do góry