Zespół Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie
http://zkiwstarakiszewa.superszkolna.pl

24 czerwca 2018 21:22 | Sukcesy uczniów

SUKCESY SPORTOWE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
I miejsce w piłce halowej - etap powiatowy

II miejsce w tenisie stołowym - etap powiatowy

III miejsce w mini koszykówce - etap powiatowy

V miejsce w trunieju o "Puchar Tymbarku" - etap wojewódzki