Zespół Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie
http://zkiwstarakiszewa.superszkolna.pl

05 października 2018 22:14 | Pedagog, Psycholog szkolny, Logopeda

GODZINY PRACY PEDAGOGA / PSYCHOLOGA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019pedagog/psycholog - mgr Karina Prabucka