Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020

ZAJĘCIA DODATKOWE  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

DLA KLAS I – III SP


 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. Ia – czwartek godz. 12.45 – 13.30
 • WARSZTATY KREATYWNE - KL.Ia – poniedziałek godz. 12.45 – 13.30
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. Ib – piątek godz. 11.45 – 12.30
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. Ic – czwartek godz. 12.45 – 13.30
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. IIa – poniedziałek godz. 11.45 – 12.30 
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. IIb – poniedziałek godz. 12.45 – 13.30 
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. IIIa – poniedziałek godz. 11.45 – 12.30 
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. IIIa – poniedziałek godz. 12.45 – 13.30 
 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE - GIMNASTYKA KL. I – III – wtorek, czwartek godz. 13.30 - 14.30 – Katarzyna Szulta
 • KÓŁKO PLASTYCZNE - piątek godz. 8.00 – 8.45 - Oliwia Engler
 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ARTYSTYCZNO - TEATRALNE – piątek  godz. 12.45 – 13.30 - Paulina Brzoskowska
 • KÓŁKO SZACHOWE- czwartek godz. 8.00 - 8.45 - Katarzyna Szulta

 

 

DLA KLAS IV – VIII 

 

 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO   -  piątek 8.00 - 8.45 - Elwira Galant
 • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE  Z MATEMATYKI kl.VIc, VId - środa godz. 8.00 - 8.45 – Lucyna Breska
 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO- środa godz. 14.30 – 15.15 - Katarzyna Jaszewska
 • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z BIOLOGII I CHEMII - środa godz. 8.00 - 8.45 – Justyna Szymczak
 • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z HISTORII – KL.VI - VII – czwartek godz. 8.00 - 8.45 – Joanna Łęgowska
 • KÓŁKO JĘZYKA NIEMIECKIEGO KL.VII - VII - środa godz. 8.00 – 8.45 – Izabela Sierakowska
 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z MATEMATYKI   -  czwartek godz. 14.30 - 15.15 -Stanisława Thiel
 • SKS - GIMNASTYKA KL. V - VIII – wtorek,czwartek godz. 14.30 – 16.00 – Katarzyna Szulta
 • SKS (siatkówka)– wtorek godz. 14.30 - 16.15 – Bożenna Synowiecka
 • SKS (piłka nożna)– środa godz. 14.30 - 16.15 – Bożenna Synowiecka
 • SZKOLNE KOŁO CARITAS - częstotliwość spotkań zgodnie z potrzebami - Cecylia Choma, Zofia Więcławska
 • KOŁO TEATRALNO - KABARETOWE - piątek  godz. 12.45 – 13.30 - Paulina Brzoskowska
 • KÓŁKO DZIENNIKARSKIE-  - Paulina Brzoskowska
 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS VIII - poniedziałek godz. 13.40 – 14.25 - Paulina Brzoskowska
 • KÓŁKO RECYTATORSKIE KL. IV - V - poniedziałek godz. 14.30 - 15.15 - Ryszarda Szczurkowska
 • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY – KL. VII – VIII – czwartek godz.14.30 – 15.15 – ks.Mariusz Werner
 • KÓŁKO FILMOWE-  piątek (raz w miesiącu) godz.- 16.30 – 19.00 – Katarzyna Jaszewska
 • KÓŁKO INFORMATYCZNE - czwartek godz. 15.15 – 16.00 – Natalia Szynalewska
 • ZAJĘCIA REKREACYJNO - SPORTOWE KL. VI - VIII – wtorek godz. 14.30 – 16.00 , KL. VII – VII – poniedziałek godz.15.15 – 16.00
 • KÓŁKO PLASTYCZNE - piątek godz. 8.00 – 8.45 - Oliwia Engler
 • KÓŁKO SZACHOWE- czwartek godz. 8.00 - 8.45 - Katarzyna Szulta