Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2020/2021

ZAJĘCIA DODATKOWE  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

DLA KLAS I – III SP


 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. Ia – wtorek godz. 11.45 – 12.30
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. Ib – wtorek godz. 11.45 – 12.30
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. Ic– środa godz. 8.00 – 8.45 
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE – KL. IIc– środa godz. 8.00 – 8.45 
 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE- NAUKA GRY NA FLECIE PROSTYM KL. IIc – czwartek godz. 12.45 - 13.30 – Katarzyna Kowalczyk
 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL.IIIb - poniedziałek godz.12.45 - 13.30 - Judyta Bembnista

 

DLA KLAS IV – VIII 

 

 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO   -  wtorek godz. 8.00 - 8.45 - Elwira Galant
 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (CO DRUGI TYDZIEŃ)   -  środa godz. 7.15 - 8.00 - Izabela von Wysocka - Kubisz
 • ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI (CO DRUGI TYDZIEŃ)  - środa godz. 7.15 - 8.00 – Lucyna Breska
 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z MATEMATYKI NA PLATFORMIE TEAMS KL.7A, 7B  -  wtorek, czwartek godz.17Iwona Kuśmierczuk
 • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI DLA KL.6C I CHĘTNYCH Z KL.6A - piątek godz.13.30 - 14.25, Małgorzata Idziak
 • SKS - GIMNASTYKA KL. V - VIII – poniedziałek godz. 13.30 – 15.30, środa godz.13.30 - 14.30, czwartek godz.7.45 - 8.45, 12.30 - 13.30 – Katarzyna Szulta
 • SKS – poniedziałek godz. 14.30 - 15.30, czwartek godz.14.30 - 15.30 – Adrian Wysiecki
 • SKS – poniedziałek godz. 14.30 - 16.00, środa godz.14.30 - 16.00 – Bożenna Synowiecka
 • SZKOLNE KOŁO CARITAS - częstotliwość spotkań zgodnie z potrzebami - Cecylia Choma
 • KÓŁKO POLONISTYCZNE KL.5 - środa godz. 8.00 - 8.45 - Mirosława Przewłocka
 • KOŁO TEATRALNO - KABARETOWE - poniedziałek godz. 8.00 – 8.45 - Paulina Brzoskowska
 • KÓŁKO POLONISTYCZNE KL.6 - wtorek 11.45 - 12.30 - Paulina Brzoskowska
 • KÓŁKO RECYTATORSKIE  - środa godz. 14.30 - 15.15 - Ryszarda Szczurkowska
 • KÓŁKO PLASTYCZNE - środa godz. 14.30 – 15.15 - Oliwia Engler