Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

 

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego

w roku szkolnym 2019/2020

 

Kl.”O”  (zakupują uczniowie)

1.      Elementarz sześciolatka, Nowa Era

2.      „New Sparks Starter”, wyd. Oxford. M.Szpotowicz, M.Szulc - Kurpaska

3.      Zeszyt ćwiczeń dla klasy zerowej ks. Jan Doppke

Klasa I

Religia ćwiczenia „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”, wydawnictwo WAM (zakupują uczniowie)

Podręcznik i ćwiczenia  zapewnia Minister Edukacji Narodowej poprzez szkołę – odbiór we wrześniu:

„Szkolni przyjaciele” WSiP

Język angielski GOLD Sparks 1, Student’s book+ workbook, Oxford

 Klasa II

Religia - Kochamy Pana Jezusa – ćwiczenia do religii dla klasy II, Władysław Kubik, wydawnictwo WAM (zakupują uczniowie)

Podręcznik i ćwiczenia zapewnia Minister Edukacji Narodowej poprzez szkołę – odbiór we wrześniu:

„Szkolni przyjaciele” WSiP

Język angielski GOLD Sparks 2, Student’s book+ workbook, Oxford

Klasa III

Ćwiczenia do religii dla klasy III szkoły podstawowej, Władysław Kubik, wydawnictwo WAM(zakupują uczniowie)

Podręcznik i ćwiczenia zapewnia Minister Edukacji Narodowej poprzez szkołę – odbiór we wrześniu:  „Szkolni przyjaciele” wyd. WSiP

Język angielski GOLD Sparks 3, Student’s book+ workbook, Oxford

 

Zestaw podręczników dla klasy IV

Podręcznik i ćwiczenia zapewnia Minister Edukacji Narodowej poprzez szkołę – odbiór we wrześniu:

Przedmiot

Wydawnictwo

Nazwa podręcznika

Nazwa ćwiczenia

Matematyka

GWO

Matematyka z plusem,

M.Dobrowolska, M. Jucewicz, M.Karpiński, P.Zarzycki

Część I arytmetyka

Cześć II geometria

 

Język polski

WSiP

SŁOWA Z UŚMIECHEM Nauka o języku. Literatura i kultura.

Ćwiczenia do podręcznika Słowa z uśmiechem

Historia

Nowa Era

       „Wczoraj i dziś”

BoBogumiła Olszewska

WiWiesława Surdyk-Fertsch

„Wczoraj i dziś” zakup poprzez Radę Rodziców

Przyroda

WSiP

„Przyroda”

E. Gromek, E.Kłos, Kofle, Laskowska, Nelson

„Przyroda” zeszyt ćwiczenia kl. IV

Język angielski

Oxford

STEPS PLUS kl. 4

Student’s book

STEPS PLUS KL.4

workbook zakup poprzez Radę Rodziców

Muzyka

WSiP

       „Klucz do muzyki 4”

--------------

Plastyka

WSiP

Plastyka 4 Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart

-------------------------

Religia

WAM

---------------------------

Zaproszeni przez Boga

(zakupują uczniowie)

Zestaw podręczników dla klasy V

Podręcznik i ćwiczenia zapewnia Minister Edukacji Narodowej poprzez szkołę – odbiór we wrześniu:

1. Historia „Wczoraj i dziś”, Nowa Era

2. Język polski, SŁOWA Z UŚMIECHEM Nauka o języku. Literatura i kultura, + ćwiczenia, WSiP

3. Biologia– podręcznik: E. Jastrzębska, E.Kłos, E. Pyłka-Gutowska, W. Kofta + zeszyt ćwiczeń do k. V, WSiP

4. Matematyka  podręcznik Matematyka z plusem, GWO+ ćwiczenia arytmetyka i geometria wersja B

5. Język angielski –„STEPS PLUS KL.5” wydaw. Oxford, autorzy Tim Falla, P.A.Davies, S.Wheeldon, P. Shipton, E. Palczak, (student’s book+workbook) ćwiczenia zakup poprzez Radę Rodziców

6. Muzyka  „Klucz do muzyki 5” wydaw. WSiP

7. Plastyka 5 Stanisław Krzysztof Stopczyk, Barbara Neubart, wyd. WSiP

8. Geografia – Planeta Nowa 5, Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Nowa Era+ ćwiczenia zakup poprzez Radę Rodziców

9. Religia „Obdarowany przez Boga” – zeszyt ucznia, Banasik Agnieszka, Anna Walunik, Łasek Leticja, wydawnictwo WAM –(zakupują uczniowie)

 

Zestaw podręczników dla klasy VI

Podręcznik i ćwiczenia zapewnia Minister Edukacji Narodowej poprzez szkołę – odbiór we wrześniu:

1. Historia podręcznik „Wczoraj i Dziś” wyd. Nowa Era, Grzegorz Wojciechowski

2. Język polski „Słowa z uśmiechem” Nauka o języku. Literatura i kultura, +ćwiczenia, WSiP

3. Biologia podręcznik do kl. VI, E. Jastrzębska, E. Kłos, E. Pyłka-Gutowska, W. Kofta, wyd. WSiP + zeszyt ćwiczeń do kl. VI wyd WSiP

4. Matematyka z plusem6 wyd, GWO-podręcznik, ćwiczenia wersja B (arytmetyka i geometria), , M.Dobrowolska, M. Jucewicz, M.Karpiński,  P.Zarzecki

5.  Muzyka „ Klucz do muzyki 6” WSiP

6. Plastyka 6, Stanisław K. Stopczyk, Barbara Neubart, K. Janus-Borkowska wyd. WSiP,

7. Geografia Planeta Nowa 6, T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński +ćwiczenia Kamila Skomoroko zakup poprzez Radę Rodziców

8. Język angielski –“Steps plus3”,  wyd. .Oxford, podręcznik+ ćwiczenia Sylwia Wheeldon, Tim Falla, Paul Davis, Paul Shipton zakup poprzez Radę Rodziców

9. Religia „Przemienieni przez Boga” ćwiczenia do religii dla klasy VI szkoły podstawowej, Zbigniew Marek, Anna Walulik, wydawnictwo WAM Księża Jezuici (zakupują uczniowie)


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY VII

Podręcznik i ćwiczenia zapewnia Minister Edukacji Narodowej poprzez szkołę – odbiór we wrześniu

Przedmiot

Wydawnictwo

Nazwa podręcznika

Nazwa ćwiczenia

Język polski

WSiP

Bliżej słowa

Bliżej słowa ćwiczenia

Matematyka

GWO

Matematyka  z plusem 7

Matematyka z plusem. Ćwiczenia podstawowe.

Historia

Nowa Era

Wczoraj i dziś

----------------------------

Geografia

Nowa Era

Planeta Nowa 7

Planeta Nowa 7+ Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał,

Biologia

WSiP

„Biologia 7”

Biologia zeszyt ćwiczeń

Chemia

Nowa Era

„Chemia Nowej Ery” 7

Zeszyt ćwiczeń (zakup poprzez Radę Rodziców)

Fizyka

Nowa Era

TO JEST FIZYKA 7

 

Zeszyt ćwiczeń TO JEST FIZYKA 7  (zakup poprzez Radę Rodziców)

Język angielski

Nowa Era

TEEN EXPLORER 7

TEEN EXPLORER 7(zakup poprzez Radę Rodziców)

Język niemiecki

Lektorklett

Magnet Smart 1

Magnet Smart 1(zakup poprzez Radę Rodziców)

Plastyka

WSiP

Plastyka 7

-----------------------------

Muzyka

WSiP

„Klucz do muzyki 7”

---------------------------

Religia

KATECHE TYCZNE

 „TWOJE SŁOWO ŚWIATŁEM NA MOJEJ DRODZE”, ks. Piotr Tomasik (zakupują uczniowie)

 

-------------------------------

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY VIII

Podręcznik i ćwiczenia zapewnia Minister Edukacji Narodowej poprzez szkołę – odbiór we wrześniu

Przedmiot

Autor/Autorzy

Nazwa podręcznika

Język polski

Ewa Horwath, Grażyna Kiełb

„Bliżej Słowa” 8 +ćwiczenia

Wydawnictwo WSiP

Historia

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

„Wczoraj i Dziś” – podręcznik bez ćwiczeń

 wyd. Nowa Era 

Wiedza o społeczeństwie

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, T. Maćkowski

„Dziś i jutro”, wyd. Nowa Era

Podręcznik dla szkoły podstawowej

Język niemiecki

Giorgio Motta

Magnet smart 2, Język niemiecki dla szkoły podstawowej. Wyd.  Lektor Klett podręcznik + ćwiczenia

Matematyka

Praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Dobrowolskiej

„Matematyka z plusem 8” podręcznik+ ćwiczenia „Matematyka z plusem” Wyd. GWO

978-83-7420-966-3

Fizyka

M.Braun, W.Śliwka 8 klasa

 „To jest fizyka” podręcznik+ ćwiczenia zakup poprzez Radę Rodziców NOWA ERA

Geografia

Dawid Szczypiński, Tomasz Rachwał

„Planeta Nowa” 8  podręcznik + ćwiczenia zakup poprzez Radę Rodziców

wyd. Nowa Era

Biologia

E.Jastrzębska, E.Kłos, E.Pyłka-Gutowska

„Biologia 8” – podręcznik + ćwiczenia WSIP

 

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

„Chemia Nowej Ery 8” – podręcznik + ćwiczenia zakup poprzez Radę Rodziców Wyd. Nowa Era

Język angielski

Aneta Juszko, Jenny Quitano, Małgorzata Wieruszewska, Weronika Sałandyk

Repetytorium Ósmoklasisty,Oxford,

ISBN 9780194404983

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słota

“Żyję i działam bezpiecznie” Nowa Era

Religia

Ks. Piotr Tomasik

„TY ŚCIEŻKĘ ŻYCIA MI UKAŻESZ”, wyd. KATECHETYCZNE (zakupują uczniowie)

 

Wykaz podręczników dla Branżowej Szkoły I Stopnia na rok szkolny 2019/2020

 

Klasa I – po VIII Sz. Pod.

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

wydawnictwo

1

religia

„Drogi świadków Chrystusa –             w kosciele”

Księża Jezuici

WAM

2

j. polski

„Język polski – podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia”

Barbara Chuderska

OPERON

3

j, niemiecki

„Genau Plus 1. Część 1” – podręcznik dla szkoł branżowych i techników

 

Lektor Klett

4

historia

„Historia cz. 1. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia”

M. Ustrzycki

J. Ustrzycki

OPERON

5

geografia

Geografia. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia +zeszyt ćwiczeń

Sławomir Kurek

OPERON

6

matematyka

„To się liczy – podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia. Klasa pierwsza”

K. Wej

W. Babiński

Nowa Era

7.

biologia

„Biologia na czasie” zakres podstawowy, po klasie ósmej”

A. Helmin

J. Haleczek

 

NOWA ERA

8.

EDB

„Żyję i działam bezpiecznie” – zakres podstawowy

J. Słomka

NOWA ERA

 

Klasa I  po III Gimnazjum

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

wydawnictwo

1

religia

„Drogi świadków Chrystusa –

w świecie”

Ks. Jezuici

WAM

2

j. polski

„Język polski – podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia”

Barbara Chuderska

Operon

3

j, niemiecki

„Genau  1. Część 1” – podręcznik

C. Tkadkeckova

P. Tlusty

Lektor Klett

4

historia

„Odkrywamy na nowo” cz.I – zakres podstawowy

B. Burda

B. Halczak

Operon

5

geografia

Geografia. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia +zeszyt ćwiczeń

Sławomir Kurek

OPERON

6

matematyka

„Matematyka cz.1 – podręcznik dla ZSZ”

W.Babiński

K. Wej

Nowa era

7

fizyka

„Odkryć fizykę – zakres podstawowy”

M. Braun

W. Śliwa

Nowa Era

8

chemia

„To jest chemia – zakres podstawowy”

R. Hasse

A. Mnigod

J. Mnigod

Nowa Era

9

EDB

„Żyję i działam bezpiecznie”

J. Słomka

Nowa Era

10

biologia

„Biologia na czasie – zakres podstawowy”

E. Bonar

W. Krzesiowiec – Jeleń

S. Czachorowski

Nowa Era

 

Klasa II – po III Gimnazjum

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

wydawnictwo

1

religia

„Drogi świadków Chrystusa – w świecie”

Ks. Jezuici

WAM

2

j. polski

„Język polski – Odkrywamy na nowo cz.1”

J. Kusiak

Operon

3

j. niemiecki

„Genau! 2. Podręcznik”

C. Tkadkeckova

P. Tlusty

Lektor Klett

4

historia

„Odkrywamy na nowo cz.II. Zakres podstawowy”

B. Burda

B. Halczak

Operon

5

matematyka

„Matematyka cz.2.  Podręcznik dla ZSZ”

W. Babiński

K. Wej

Nowa Era

 

Klasa III – po III Gimnazjum

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/y

wydawnictwo

1

religia

„Drogi świadków Chrystusa –             w rodzinie”

Ks. Jezuici

WAM

2

j. polski

„Język polski – odkrywamy na nowo cz.II”

J. Kusiak

Operon

3

j. niemiecki

„Genau! 3. – podręcznik”

Praca zbiorowa

Lektor Klett

4

matematyka

„Matematykacz.2 – podręcznik dla ZSZ”

W. Babiński

K. Wej

Nowa Era

5

Wiedza o społeczeństwie

„Odkrywamy na nowo – zakres podstawowy”

Z. Smutek

J. Maleska

Operon