Rada Rodziców


 

Dnia 25 września 2019 r. został wybrany nowy skład Rady Rodziców.


przewodniczącaMonika Mollin 

zastępcaJudyta Bembnista 

skarbnikMałgorzata Piankowska

sekretarzBarbara Milisiewicz

członkowie:

Anita Zabrocka, Dorota Dzienisz, Sylwia Piekarska, Joanna Knopa - Kreft, Lucyna Głowczewska


e-mail Rady Rodziców : radarodzicowzkiw@wp.pl

 

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 25 zł.  regulamin Rady Rodziców przy ZKiW w Starej Kiszewie