Rada Rodziców


 

Dnia 13 października 2020 r. został wybrany nowy skład Rady Rodziców.


przewodniczącaMonika Mollin 

zastępcaJudyta Bembnista 

skarbnikMałgorzata Piankowska

sekretarzJoanna Knopa-Kreft

członkowie:

 Dorota Dzienisz, Sylwia Piekarska, Jadwiga Okoniewska


e-mail Rady Rodziców : radarodzicowzkiw@wp.pl

 

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 50 zł. Wpłaty na RR można wpłacać bezpośrednio do wychowawcy lub na konto do końca roku szkolnego. Numer konta: 90 8340 0001 0300 0693 2000 0001  regulamin Rady Rodziców przy ZKiW w Starej Kiszewie