Komunikaty

02 stycznia 2020 20:03 | Komunikaty

WYWIADÓWKA - 9 STYCZNIA 2020 R. (CZWARTEK)

ZAPRASZAMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW NA WYWIADÓWKĘ

czytaj więcej »

18 grudnia 2019 02:17 | Komunikaty

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Informujemy, że zimowa przerwa świąteczna w tym roku rozpoczyna się 23 grudnia i potrwa do 1 stycznia 2020 r. Ponadto przypominamy, że 2 i 3 stycznia 2020 r.

czytaj więcej »

09 grudnia 2019 21:09 | Komunikaty

"ZDOLNI Z POMORZA - POWIAT KOŚCIERSKI" - ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Powiat Kościerski wraz z Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego zaprasza do udziału w Projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” na zajęcia pozalekcyjne z:

czytaj więcej »

22 listopada 2019 10:05 | Komunikaty

NOWY KOMUNIKAT URZĘDU GMINY W SPRAWIE WODY

W związku z uzyskaniem pozytywnych wyników badań jakości wody w pobranych próbkach dnia 18 listopada 2019 r. we wszystkich punktach monitoringowych, tj. SUW Chwarzno, ZKiW w Starej Kiszewie (szkoła), CIT Wilcze Błota, ŚDS Konarzyny, lokal mieszkalny budynku komunalnego w Starym Bukowcu,...

czytaj więcej »

18 listopada 2019 10:47 | Komunikaty

KOMUNIKAT URZĘDU GMINY W SPRAWIE WODY W KRANACH

Urząd Gminy w Starej Kiszewie informuje, że w dalszym ciągu są prowadzone prace w Stacji Uzdatniania Wody w Chwarznie, które spowodowały, że w próbce wody pobranej dnia 12 listopada 2019 r. z punktu SUW Chwarzno wykryto przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego. ...

czytaj więcej »

04 listopada 2019 19:16 | Komunikaty

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO

W celu otrzymania stypendium szkolnego określonego w decyzji należy: 1. Dostarczyć faktury, rachunki do Biura Obsługi Szkół w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1 (I piętro, pokój nr 22).

czytaj więcej »

30 października 2019 13:38 | Komunikaty

31 PAŹDZIERNIKA-DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019 w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przypominamy, że dzień 31 października jest dniem wolnym.

czytaj więcej »

11 października 2019 10:13 | Komunikaty

14 PAŹDZIERNIKA - DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019 w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przypominamy, że dzień 14 października jest dniem wolnym.

czytaj więcej »

09 października 2019 23:01 | Komunikaty

PISMO MEN ODNOŚNIE UBEZPIECZENIA DZIECI W SZKOLE

W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami i wątpliwościami od rodziców uczniów, uprzejmie przypominamy. W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkó

czytaj więcej »