Komunikaty

04 listopada 2019 19:16 | Komunikaty

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO

W celu otrzymania stypendium szkolnego określonego w decyzji należy: 1. Dostarczyć faktury, rachunki do Biura Obsługi Szkół w Starej Kiszewie, ul. Ogrodowa 1 (I piętro, pokój nr 22).

czytaj więcej »

30 października 2019 13:38 | Komunikaty

31 PAŹDZIERNIKA-DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019 w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przypominamy, że dzień 31 października jest dniem wolnym.

czytaj więcej »

11 października 2019 10:13 | Komunikaty

14 PAŹDZIERNIKA - DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2019 w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przypominamy, że dzień 14 października jest dniem wolnym.

czytaj więcej »

09 października 2019 23:01 | Komunikaty

PISMO MEN ODNOŚNIE UBEZPIECZENIA DZIECI W SZKOLE

W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami i wątpliwościami od rodziców uczniów, uprzejmie przypominamy. W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkó

czytaj więcej »

05 września 2019 22:03 | Komunikaty

WYWIADÓWKA - 19 WRZEŚNIA 2019 R. (CZWARTEK)

ZAPRASZAMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW NA WYWIADÓWKĘ

czytaj więcej »

03 września 2019 23:35 | Komunikaty

UBEZPIECZENIA "NNW SZKOLNE"

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła postanowiła nie decydować o wyborze oferty ubezpieczenia NNW, tzw. „NNW szkolne”. Rodzice i opiekunowie ubezpieczają

czytaj więcej »

09 sierpnia 2019 11:58 | Komunikaty

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wnioski na stypendium szkolne należy składać w Biurze Obsługi Szkół w Starej Kiszewie (pok. 22 ) w dniach od 01-09-2019 r. do 15-09-2019 r.

czytaj więcej »

08 sierpnia 2019 08:23 | Komunikaty

NOWY PRZYDZIAŁ UCZNIÓW DO KLASY "0"

Ze względu na utworzenie dodatkowego oddziału "zerówki", nastąpił nowy podział na klasy 0. Listy uczniów do wglądu oraz wszelkie informacje dostępne są w sekretariacie szk

czytaj więcej »