Komunikaty

23 czerwca 2020 11:58 | Komunikaty

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 - 26 czerwca (piątek)

Ze względu na stan epidemiologiczny w kraju podajemy zmodyfikowany harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020 oraz odbioru świadectw końcoworocznych. Bardzo prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych godzin. Ze względów bezpieczeństwa tego dnia nie będą organizowane

czytaj więcej »

22 czerwca 2020 11:19 | Komunikaty

ZWROT KOMPUTERÓW

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwrot komputerów wypożyczonych w celu zdalnego nauczania. Szkoła jest otwarta codziennie od godz.8.00 do godz. 15.00. Zwrotu należy dokonać najpóźniej do 26 czerwca.

czytaj więcej »

15 czerwca 2020 22:54 | Komunikaty

HARMONOGRAM ODDAWANIA PODRĘCZNIKÓW ORAZ ODBIORU RZECZY DZIECI KLAS 0-III

Odbiór odbywać się będzie w salach lekcyjnych, do których uczęszczają uczniowie. Bardzo prosimy o dostosowanie się do podanego harmonogramu.

czytaj więcej »

01 czerwca 2020 09:43 | Komunikaty

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA UCZNIÓW III KLAS BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA.

W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia,...

czytaj więcej »

27 maja 2020 23:27 | Komunikaty

REKRUTACJA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W STAREJ KISZEWIE

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia w Starej Kiszewie wraz z dokumentami dla absolwentów szkół podstawowych będzie można składać w sekretariacie szkoły w dwóch etapach:

czytaj więcej »

27 maja 2020 23:24 | Komunikaty

NOWY PODZIAŁ UCZNIÓW DO KLAS "0" W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Ze względu na zwiększenie ilości dzieci chętnych do uczęszczania do oddziału przedszkolnego (zerówki) w Zespole Kształcenia i Wychowania w Starej Kiszewie w roku szkolnym 2020/2021, nastąpił nowy podział na oddziały klas "0". W celu uzyskania dokładnych informacji i wglądu do list...

czytaj więcej »

22 maja 2020 13:36 | Komunikaty

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Informujemy, ze od dnia 25 maja (poniedziałek) odbywać się będą konsultacje dla uczniów klas 8. Dla uczniów klas 4 - 7- od 01 czerwca. Natomiast uczniowie z klas młodszych 0 - 3 i Branżowej Szkoły, zgłaszają

czytaj więcej »

21 maja 2020 10:19 | Komunikaty

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA/UCZNIA OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STAREJ KISZEWIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID

czytaj więcej »

21 maja 2020 09:05 | Komunikaty

PROCEDURY PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W STAREJ KISZEWIE W CZASIE KONSULTACJI W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

Uczniowie w czasie drogi do szkoły i ze szkoły obowiązkowo muszą zakrywać usta i nos maseczką, chustą lub innym materiałem. Po wejściu do bud

czytaj więcej »

20 maja 2020 22:37 | Komunikaty

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - aktualizacja

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. ...

czytaj więcej »