Biblioteka

01 czerwca 2020 09:34 | Biblioteka

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ W ZKIW STARA KISZEWA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

1. Biblioteka Narodowa rekomenduje okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin.

2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.

3. Zostaje ograniczony dostęp do  księgozbioru.  

4. Przyjęte książki odkładane będą  do  kartonu.  Odizolowane egzemplarze oznaczone datą zwrotu (po trzech dniach zostają  włączone do księgozbioru) .

5. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki, fakt ten podyktowany jest  ograniczeniem do minimum kontaktu pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

6. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych, dlatego do pomieszczenia biblioteki można wchodzić pojedynczo.

7. Uczniów obowiązują procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania w ZKiW w Starej Kiszewie w związku z wystąpieniem COVID-19.

8. Uczniowie po wejściu do budynku szkoły i poinformowaniu o celu wizyty bezpośrednio kierują się do biblioteki szkolnej.

9. Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00- 13.00.

Przeczytano: 172 razy. Wydrukuj|Do góry